نظام الدین قهاری

نظام الدین قهاری

"دکتر نظام‌الدین قهاری" متولد سال ۱۳۱۴ و از اعضای سابق جنبش "خداپرستان سوسیالیست" و جبهه ملی بود. وی فعالیت مبارزاتی و فرهنگی را از کانون نشر حقایق اسلامی در مشهد که مرحوم محمدتقی شریعتی راه‌انداری کرده بود شروع کرد و از همان دوران دوستی نزدیکی با دکتر شریعتی پیدا کرد. بعد از آنبه نهضت خداپرستان سوسیالیست که دکتر نخشب پایه‌گذار آن بود پیوست و خودش می‌گوید هنوز به آن تفکر پایبند است.با شکست نهضت ملی‌شدن نفت، وی به جبهه ملی آمد و از آن زمان به مبارزه قهرآمیز با رژیم پهلوی معتقد شد. در سال ۴۲ نیز به رهبری کاظم سامی و با کمک حبیب‌الله پیمان و معین‌الدین مرجایی "جاما" را تاسیس کردند.با پیروزی انقلاب اسلامی، دکتر سامی دبیرکل جاما (جنبش انقلابی مردم ایران) به‌عنوان وزیر بهداری منصوب شد و نظام‌الدین قهاری نیز ریاست سازمان شیر و خورشید (هلال احمر) را برعهده گرفت.

کتاب های نظام الدین قهاری