مایکل نیوتن

مایکل نیوتن

مایکل نیوتن ، دکتری ، متولد 1931 ، دارای دکترای روانشناسی مشاوره، فوق لیسانس هیپنوتیزم و عضو انجمن مشاوره آمریکا است. وی همچنین به عنوان معلم در دانشکده مؤسسات آموزش عالی حضور داشته است و درعین حال در تمرین خصوصی در لس آنجلس نیز فعالیت داشت. با گذشت سالها، دکتر نیوتن تکنیک های رگرسیون سن خود را توسعه داد تا بتواند سوژه های هیپنوتیزم را فراتر از خاطرات زندگی گذشته خود قرار دهد تا به یک تجربه روح معنادار بین زندگی برسد. وی با استفاده از رگرسیون هیپنوتیزم معنوی پیشگام در کشف اسرار مربوط به زندگی پس از مرگ است. او اکنون تکنیک های دیگر هیپنوتیزم های پیشرفته را آموزش می دهد.

کتاب های مایکل نیوتن

سفر روح