مهدی خان آبادی

مهدی خان آبادی

مهدی خان آبادی (1363) متخصص مشاوره، به ویژه مشاوره پیش از ازدواج، زوج درمانی،خانواده درمانی ومشاوره گروهی می باشد. او دارای مدرک کارشناسی مشاوره از دانشگاه اصفهان، کارشناسی ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه علامه طباطبائی تهران و دکتری مشاوره از دانشگاه علامه طباطبائی تهران است و همچنین عضو فعال و دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران می باشد.

کتاب های مهدی خان آبادی

ازدواج و خانواده