دیوید موری

دیوید موری

دیوید موری مشاور، استراتژیست، نویسنده، سخنران، استاد و شعبده باز آمریکایی است.موری در موریستاون، نیوجرسی به دنیا آمد و در شهرستان باکس، پنسیلوانیا بزرگ شد، جایی که از دبیرستان باکس شرقی فارغ التحصیل شد و عضو تالار مشاهیر ورزشی آنها است.


او از مدرسه وارتون دانشگاه پنسیلوانیا  و مدرسه اقتصاد لندن فارغ التحصیل شد. موری در واشنگتن دی سی و شهرستان باکس ساکن است.

کتاب های دیوید موری

بازاریابی یورشی