جولیان جانسون

جولیان جانسون

جولیان جانسون یک جراح آمریکایی و نویسنده چندین کتاب در مورد معنویت شرق بود. وی بیشتر سالهای 1932 تا 1939 را در هند گذراند ، با جنبش Radha Soami Satsang Beas و سوره شبد یوگا ارتباط داشت و در نتیجه تجربیات خود پنج کتاب نوشت.

کتاب های جولیان جانسون

مسیر استادان