کلمنتاین بیووایز

کلمنتاین بیووایز

کلمنتین بووا، مدرس آموزش در دانشگاه یورک است. او روی تاریخ و جامعه‌شناسی فرهنگی استعدادهای کودک کار کرده است.

کتاب های کلمنتاین بیووایز

بچه های بدبو


کیک یا مرگ


بدترین عروسی دنیا


تعطیلات عجیب و غریب