مونیکا فیلیپینا

مونیکا فیلیپینا

مونیکا فیلیپینا نویسنده و تصویرگر برنده جوایز متعدد است. او مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته تصویرسازی کتاب کودک در دانشکده هنر کمبریج گرفت. او در تورون، لهستان زندگی می کند.

کتاب های مونیکا فیلیپینا

شنل قرمزی