لئون لایسن

لئون لایسن

لئون لایسن، زاده ی 15 سپتامبر 1929 و درگذشته ی 12 ژانویه ی 2013، یکی از بازماندگان لهستانی-آمریکایی هولوکاست بود. لایسن در ناریوکا در لهستان به دنیا آمد. خانواده ی لایسن در سال 1938 به منظور دسترسی داشتن به موقعیت های شغلی بهتر به کراکو نقل مکان کردند اما یک سال بعد، آلمان به لهستان حمله کرد و لایسن و خانوده اش دستگیر شدند.

کتاب های لئون لایسن

پسر روی جعبه چوبی