ایشتوان سابو

ایشتوان سابو

ایستوان سابو کارگردان، فیلمنامه نویس و کارگردان اپرا مجارستانی است. سابو یکی از برجسته ترین فیلمسازان مجارستانی است که از اواخر دهه 1960 در خارج از جهان مجار زبان شناخته شده است.

کتاب های ایشتوان سابو

در ایستگاه اتوبوس