مارک جی کیتلسون

مارک جی کیتلسون

دکتر مارک جی کیتلسون، استاد آموزش بهداشت در دانشگاه ایلینوی جنوبی، راه پیشینیان برجسته خود در SIU، رابرت گلد و پل سارولا را دنبال کرده و به یک رهبر در توسعه برنامه های کاربردی مبتنی بر رایانه شخصی و مبتنی بر وب در جهان تبدیل شده است.

کتاب های مارک جی کیتلسون