مصطفی اعلمی

مصطفی اعلمی

مصطفی اعلمی متولد 1356 تهران، ساکن مشهد

عنوان شغلی تهیه کنندگی رادیو

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی از دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی از دانشگاه شیراز

گذراندن دوره های تخصصی رادیو در طول ده سال اخیر

سوابق حرفه ای در صدا و سیما:

تهیه کنندگی ، نویسندگی و گزارشگری رادیو در مرکز فارس سالهای 83 تا 85

تهیه کنندگی ، نویسندگی و سردبیری رادیو در مرکز خراسان رضوی از سال 85 تا کنون

مدیر تولید صدای خراسان رضوی از سال 90 تا کنون

سوابق حضور در جشنواره ها:

جایزه بهترین پژوهش برای اثر کهربا در جشنواره پانزدهم مراکز استانها سال 1386

جایزه بهترین برنامه اقتصادی برای اثر خراسان و توسعه در نخستین جشنواره اقتصاد و رسانه 1387

کسب مقام اول برای اثر رد پای آهو در دومین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی رضوی 1389

کسب مقام دوم برای اثر مطرب عشق در چهارمین جشنواره ملی بوی سیب 1389

برگزیده بخش حرفه ای نخستین جشنواره جوان و رادیو(جوانه) برای مستند رادیون 1390

کسب رتبه اول بخش دیداری و شنیداری نخستین جشنواره ملی شهرنگار برای اثر زیر گنبد کبود سال 1391

کتاب های مصطفی اعلمی

زاغ نامه