علیرضا هاشمی

علیرضا هاشمی

علیرضا هاشمی متولد سال 1366، فرزند محسن هاشمی و نوه مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی می‌باشد.

کتاب های علیرضا هاشمی

قواعد اجرای استراتژی


دفاع و سیاست