محمد صداقتی جهرمی

محمد صداقتی جهرمی

متولد 1369 ومدیریت صنعتی و کارآفرینی خوندم.مدتیه در حوزه فرصت آفرینی فعالیت میکنم.یه سری کارهای کوچولو رو هم انجام دادم:

مترجم 7 کتاب نیویورک تایمز

دارای 4 مقاله isi

ارگنایزر رویداد TEDxZandشیراز

موسس سمن نوآوران خلاق شهر راز

مجری رویدادهای دو زبانه علمی

کسب مقام نخست مجری گری استان فارس

کسب مقام برتر در مسابقه سخنرانی دانشگاه صنعتی شریف به مدت 3 سال متوالی

کسب عنوان جوان خلاق و نوآور استانداری فارس

موسس استارتاپ مدیتورز

کسب دانشجوی نمونه سال دانشگاه

کسب 4 عنوان جوان برتر فعال اجتماعی و علمی در جشنواره جوان نمونه استان فارس و هرمزگان

کتاب های محمد صداقتی جهرمی

ذهن آگاهی در محیط کار