طاهره خلیلی کسمایی

طاهره خلیلی کسمایی

طاهره خلیلی کسمایی متولد ۱ تیر ۱۳۴۲ در گیلان و نویسنده کتابهای کودکان است.

کتاب های طاهره خلیلی کسمایی

دوست ندارم تنبل باشم


دوست ندارم ترسو باشم


دوست ندارم تنها باشم