قاضی احمد غفاری قزوینی

قاضی احمد غفاری قزوینی

قاضی احمد غفاری قزوینی در سال 900 قمری در خانواده­های اهل علم در قزوین زاده شد. خانواده­اش اصلا از ساوه بودند و بعدا در قزوین سکونت گزیدند. پدرش قاضی ری بود و با تخلص وصالی شعر می­سرود. قاضی احمد نیز مانند پدرش قاضی محمد بر مسند قضاوت تکیه زد. او در خوش­نویسی و شاعری مهارت داشت. و تاریخ می­نگاشت. و در دستگاه سام میرزای صفوی به خدمت اشتغال داشت. در اواخر عمر به مکه مکرمه مشرف شد و در راه بازگشت از سفر حج در بندر دیبال هند در 975 قمری درگذشت.

کتاب های قاضی احمد غفاری قزوینی

تاریخ جهان آرا