علی اصغر حلبی

علی اصغر حلبی

دكتر «على‌اصغر حلبى » از محققان، مؤلفان و مترجمان پركار و كوشاى معاصر است. وى فرزند على‌اكبر است و در سال 1323 در اردبيل متولد شد. تحصيلات ابتدايى و متوسطه را همراه با مقدمات عربیت و فقه و اصول و منطق و فلسفه در مدارس قديم همان شهر پيش استادان فراگرفت. او داراى ليسانس فلسفه از دانشگاه تهران است، سپس چند سال براى ادامه‌ى تحصيلات عالى به دانشگاه ادينبوره [ادينبورگ] در اسكاتلند، سفر كرد و در سال 1359 از همان دانشگاه، درجه‌ى دكتراى فلسفه و فرهنگ اسلامى گرفت.

کتاب های علی اصغر حلبی

تاریخ تصوف و عرفان


افسانه های ازوپ


تاریخ فلاسفه ایرانی


زاکانی نامه


سه فیلسوف


عقاید نسفیه و شرح آن


تاریخ سیر فلسفه در اروپا


تهافت الفلاسفه


فلسفه معاصر


شناخت عرفان و عارفان ایرانی


شرح مثنوی - دفتر اول


شرح مثنوی - دفتر چهارم


فردریک نیچه


تهذیب الاخلاق