کتاب تاریخ سیر فلسفه در اروپا

The History of Philosophy in Europe
(2جلدی)
کد کتاب : 14287
شابک : 978-9644015069
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 1190
سال انتشار شمسی : 1393
سال انتشار میلادی : 2014
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 19 مرداد

معرفی کتاب تاریخ سیر فلسفه در اروپا اثر علی اصغر حلبی

این کتاب اساسا برای دانشجویان فلسفه و آن دسته از خوانندگان فراهم آمده است که می خواهند بدون توقف و صرف وقت زیاد، زمان و مکان زندگانی و خلاصه اندیشه های فیلسوفی از فیلسوفان را بیابند و بخوانند. اما فلسفه چیست؟ فلسفه، دوست داشتن خردمندی است و فیلسوف دوستدار خردمندی و خردورزی، اما هرکس که چیزی را دوست می دارد بدین معنی نیست که مطلوب خود را به دست آورده و او را در آغوش گرفته، نه بلکه بدین معنی است که دنبال چیزی که دوست دارد می رود، و بسا که هرگز به مطلوب خود نمی رسد، ولی او البته سست نمی شود و راه تفکر و «فلسفیدن» خود را ادامه می دهد. فلسفه، در واقع همین طی طریق و سپردن راه است، و آنچه از افکار و اندیشه های بزرگ و همین طور اکتشافات و اختراعات سترگ پدید آمده، نتیجه همین پژوهش و دوستداری حقیقت و سپردن راه های سخت کنجکاوی و بررسی بوده و بس. اپیکور فیلسوف یونانی می گفته است که «تنها یونانیان تفلسف می کنند!» و نیز گذشته از اظهار اعجاب و خضوع ابن سینا در برابر ارسطو ابن میمون قرطبی در دلاله الحائرین می گوید: «هرکس باید بداند که آنچه از این {مباحت} فلسفی که مسلمانان، معتزله و نیز اشاعره، بدان پرداخته اند اقتباس از یونانیانی است که فلسفیده اند، و یا از سریانیانی است که خود را به انتقاد آن فیلسوفان مشغول ساخته بوده اند و لاغیر...». امروزه البته پژوهشگران، چنین یونان پرستی افراطی را نمی پذیرند و فلسفیدن اقوام دیگر از جمله مصریان، کلدانیان و ایرانیان و جز آنها را نیز در بارور شدن فلسفه دخیل می شمارند، ولی به اهمیت بسزای یونانیان و حکیمان یونانی بسیار بها می دهند و فرهنگ و تمدن غربی را ادامه همان سنت فلسفی یونانی می شمارند. در این کتاب نیز کوشیده شده است که این سیر و تداوم از آغاز تا امروز -ولو به اختصار- بیان شود.

کتاب تاریخ سیر فلسفه در اروپا

دسته بندی های کتاب تاریخ سیر فلسفه در اروپا