لونه گاملتوفت

لونه گاملتوفت

لونه گاملتوفت یک درمانگر گفتار و زبان است. او به عنوان مشاور و به عنوان معلم/سرپرست در یک مرکز آموزشی و روانشناسی ویژه (PPR) برای کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم در کپنهاگ کار می کند.

کتاب های لونه گاملتوفت