مارک بالاگوئر

مارک بالاگوئر

مارک بالاگوئر استاد فلسفه در Cal State L.A است. او نویسنده سه کتاب و مقالات متعدد در مجلات است.

کتاب های مارک بالاگوئر

اراده ی آزاد