آدری آکون

آدری آکون

آدری آکون یک زن فرانسوی اهل ادب است. او دختر ژاک آرماند آکون، نویسنده و کارشناس هنری و جوزی پاین، مدل سابق است.
پس از گذراندن DESS در حقوق اسناد رسمی در دانشگاه پاریس دوازدهم و سمت دستیار سردفتر در پایان قرن بیستم، او بازآموزی حرفه ای در روانشناسی را آغاز کرد و در رویکردهای روان درمانی مختلف مانند سوفرولوژی کایسیدی، هیپنوتیزم، روش ویتوز، شناختی آموزش دید. رفتار درمانی و روانشناسی مثبت. او در آکادمی روان درمانی پاریس زیر نظر دکتر گیرچون آموزش دید.
در سال 2004، با ایزابل پیلو، روانشناس بالینی کار و یادگیری آشنا شد. او با هم شرکت مشاوره خود را در Enghien-les-Bains تأسیس کرد.

کتاب های آدری آکون