محمد رئوف مرادی

محمد رئوف مرادی

محمد رئوف مرادی، نویسنده، پژوهشگر و مترجم کُرد است. از آثاری که به قلم محمدرئوف مرادی نوشته شده است می توان به رمان اثر انگشت و کسی راز مرا داند اشاره کرد. برخی از ترجمه های وی به شرح زیر است.

کتاب های محمد رئوف مرادی

الف / یا