شارلوت مک کاناگی

شارلوت مک کاناگی

شارلوت مک‌کانهی نویسنده کتاب پرفروش بین‌المللی MIGRATIONS، بهترین کتاب سال مجله تایم و بهترین کتاب داستانی سال 2020 Amazon.com است که به بیش از بیست زبان ترجمه شده است.
او دارای مدرک تحصیلات تکمیلی در رشته فیلمنامه نویسی و مدرک کارشناسی ارشد در هنرهای صفحه نمایش است و در سیدنی استرالیا زندگی می کند.
رمان جدید او، یک بار گرگ ها بودند، اوت 2021 منتشر می شود.

کتاب های شارلوت مک کاناگی

آخرین کوچ