یحیی ماهیار نوابی

یحیی ماهیار نوابی

یحیی ماهیار نوابی (۱۰ دی ۱۲۹۱–۱۱ مهر ۱۳۷۹) پژوهشگر فرهنگ و زبان‌های باستانی بود.
نوابی تحصیلات مقدماتی را در شیراز و تحصیلات متوسطه را در دارالفنون و دبیرستان البرز تهران گذراند. دور کارشناسی و دکتری ادبیات (با رساله‌ای دربارهٔ کتیبه بغستان) را در دانشگاه تهران گذراند. سپس با درجه دانشیاری، در دانشگاه تبریز به تدریس پرداخت او مدتی به اروپا رفت و در مدرسه زبان‌های شرقی دانشگاه لندن، نزد والتر هنینگ زبان‌های باستانی ایران را آموخت و یک سال هم در دانشگاه گوتینگن به آموختن زبان‌های تخاری و ترکی کهن پرداخت.

کتاب های یحیی ماهیار نوابی

یادگار زریران