مارسیا ال روسال

مارسیا ال روسال

دکتر مارسیا ال. روزال رئیس سابق گروه آموزش هنر و مدیر سابق برنامه هنر درمانی در دانشگاه ایالتی فلوریدا است. او مدرک کارشناسی ارشد هنردرمانی را از دانشگاه لوئیزویل و دکترای روانشناسی تربیتی را از دانشگاه کوئینزلند دریافت کرد. در سال 1999، او پس از 14 سال تدریس در دانشگاه لوئیزویل، به عنوان استاد در برنامه هنر درمانی به هیئت علمی دانشگاه ایالتی فلوریدا پیوست و در سال 1998 جایزه تدریس ممتاز دانشگاه را دریافت کرد. او به مدت 40 سال هنردرمانگر حرفه ای بوده است. او مقالات و فصول متعددی را در متون ویرایش شده منتشر کرده است.

کتاب های مارسیا ال روسال