بت دال

بت دال

دکتر بث دال، دانشیار امور آکادمیک و استاد روانشناسی مدرسه در کالج آموزش و علوم انسانی در دانشگاه نبراسکا-لینکلن است.بث دال کار خود را به عنوان روانشناس مدرسه در روستایی کنتاکی و سپس هماهنگ کننده کلینیک در دانشگاه مدیسون ویسکانسین آغاز کرد - تجربیاتی که بینش هایی را در مورد نیازهای بهداشت روانی کودکان به دست آورد که او با موفقیت در تحقیقات خود در مورد موضوعاتی که دوستی کودکان را در بر می گیرد تا عمل شناسی به کار برد. اندازه گیری ادراک دانش آموزان از جو کلاس درس. هدف اصلی پژوهشی دکتر دال، ارتقای سلامت روان و بهزیستی روانی کودکان و جوانان و جنبه‌هایی از سیستم‌های مدرسه و کلاس است که به تاب‌آوری و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان کمک می‌کند.

کتاب های بت دال

تاب آوری در زمین های بازی