پیتر ج کینگ

پیتر ج کینگ

من در بوستون ، لینکلن‌شایر متولد و بزرگ شدم. با حرکت به لندن وقتی هجده ساله شدم، در سال 1975 انجمن Poetry (که در آن زمان در دادگاه ارل مستقر بود) را کشف کردم و درگیر مشارکت شدم، در اتاق چاپ و مغازه و با مشاغل عجیب و غریب (مانند چاپلوس دوم سیلوستر هوودار در یکی از بازدیدهای وی به لندن) شدم. من شروع به چاپ tapocketa ، در ابتدا خود نشر، اما پس از آن به انتشار آثار شاعران دیگر، از جمله جرمی آدلر، پل باک، باب کوبینگ، کریس چِک، لارنس آپتون، بیل گریفیتس، هربرت برک و بسیاری دیگر پرداختم. با Alaric Sumner شروع کردم به چاپ مجله "ارزش کلمات"، و Alaric و من هم با هم اجرا کردیم. من در توروبادور معمولی بودم و در گوشه ای از انجمن شعر (در آدرس قدیمی آن در میدان ارلز دادگاه) قرار داشتم و گذشته از خوانش هایی در لندن و بعد از آن در طرح شعر در مدارس شرکت کردم.

کتاب های پیتر ج کینگ