ناهید آرین

ناهید آرین

ناهيد آرين نویسنده ایرانی متولد ۱۳۲۵‏ است. به سال ۱۳۲۵ در آبان ماه، در جنوب ایران به دنیا آمد.در پانزده سالگی به تهرانرفت، دپیلم گرفت، دانشگاه رفت و در رشته معماری داخلی مدرک گرفت. برای اولین بار دخترها هم به سربازی رفتند، بعد از یکی دو سال کار به فرانسه رفتو در رشته «موزه‌ئولوژی» از مدرسه «لوور» مدرک گرفت و در آخر، کارمند وزارت «فرهنگ و هنر» در اداره کل موزه‌ها شد و ۱۴ سال خدمت کرد. 

کتاب های ناهید آرین