لینت اون

لینت اون

لینت اون کار انتشارات خود را در انتشارات دانشگاه کمبریج آغاز کرد . او مدیر سابق کپی رایت در پیرسون است، اما اکنون یک مشاور مستقل حق چاپ و حقوق است. او همیشه در زمینه مالکیت معنوی و صدور مجوز کار کرده است . او نویسنده تعدادی کتاب در زمینه حق چاپ و مجوز است و به طور منظم در دوره های آموزشی در بریتانیا و خارج از کشور سخنرانی می کند. در سال 2009 به او برای خدمات به انتشارات و تجارت بین‌المللی  جایزه OBE اعطا شد. او نویسنده مجموعه ای از کتاب های راهنمای عملی در مورد حق چاپ و صدور مجوز برای ناشران در اروپای مرکزی و شرقی، روسیه و چین است .

کتاب های لینت اون

قرارداد های نشر