آدریان شوگنسی

آدریان شوگنسی

آدریان شوگنسی یک طراح گرافیک خودآموز است. در سال 1989 وی گروه طراحی Intro را بنیان گذاشت. تحت هدایت خلاق وی، استودیو جوایز زیادی را به دست آورد و در پایان قرن 40 نفر را استخدام کرد. Intro یک پذیرنده اولیه فناوری دیجیتال و پیشگام حرکت گرافیکی دیجیتال بود.

کتاب های آدریان شوگنسی