دیوید ایری

دیوید ایری

من یک طراح گرافیک، نویسنده و مشاور برند هستم، استخدام شده توسط مشتریان در هر اندازه، از شرکت های چند ملیتی گرفته تا شرکت های یک ملیتی.
از زمان افتتاح مشاغل من در سال 2005، در بیش از 30 کشور جهان آرم و هویت بصری برای برند ها ایجاد کردم.

کتاب های دیوید ایری

لذت طراحی نشانه