جان هگارتی

جان هگارتی

جان هگارتی (متولد 1944) مدیر تبلیغات و بنیانگذار آژانس Bartle Bogle Hegarty است.
وی در سال 1967 به Cramer Saatchi پیوست و وقتی این شرکت Saatchi & Saatchi شد، یکی از سهامداران موسس بود. در سال 1973 او TBWA را تأسیس کرد و سپس در 1982 Bartle Bogle Hegarty را تاسیس کرد.
وی در 23 ژوئن 1991 در برنامه رادیو بی بی سی دیسک بی بی سی به عنوان "خائن" ظاهر شد و در سال 2007 به خاطر خدماتش به تبلیغات و صنایع خلاق کوله شد.

کتاب های جان هگارتی

هگارتی از تبلیغات می گوید


هگارتی از خلاقیت می گوید