گرگ مک کیون

گرگ مک کیون

گرگ مک کیون (Greg McKeown) (متولد 1977 در لندن، انگلیس) نویسنده  سخنران عمومی، استراتژیست رهبری و تجارت و نویسنده پرفروش نیویورک تایمز است. در سال 2012، مجمع جهانی اقتصاد مک کیون را به انجمن رهبران جوان جهانی وارد کرد. جدیدترین کتاب پرفروش وی ، Essentialism: The Discipined Pursuit of Less ، (Crown Business ، آوریل 2014) ، یک کتاب تجاری و خود رهبری است که در آن چگونگی کشف موارد ضروری، چگونگی حذف موارد غیر ضروری و نحوه ساخت آن به عنوان مثال تا آنجا که ممکن است بدون تلاش برای انجام آنچه واقعاً مهم است انجام شود.

کتاب های گرگ مک کیون

آسوده گرایی


اصل گرایی