شیما صادقی زاده

شیما صادقی زاده

شیما صادقی‌زاده نویسنده ایرانی متولد ۱۳۶۴‏ است.

کتاب های شیما صادقی زاده

مدیریت ریسک