آنا راسلمان

آنا راسلمان

آنا راسلمان در وستفالن آلمان به دنیا آمد. موضوع اصلی او تصویرسازی بود و در سال 1993 فارغ التحصیل شد. از آن زمان تاکنون کتاب های تصویری مختلفی نوشته و تصویرگری کرده است و هم به عنوان نقاش و هم به عنوان یک گرافیست کار کرده است. او چندین کتاب غیرداستانی بسیار موفق برای کودکان منتشر کرده است. آنا راسلمان در نورنبرگ آلمان زندگی می کند.

کتاب های آنا راسلمان

خیابان دندان شیری