احمد پور رستمی

احمد پور رستمی

احمد پور رستمی متولد سال 1365، مدرس کسب و کار اینترنتی و مهارتهای مطالعه، نویسنده و مدیر وب سایت آکادمی سبک کار می باشد.

کتاب های احمد پور رستمی

چگونه یک فریلنسر موفق شویم