ایمان حاجی راد

ایمان حاجی راد

ایمان حاجی راد متولد سال 1373، مدرس و مولف کتابهای آموزشی است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی از دانشگاه تربیت مدرس تهران می باشد.

کتاب های ایمان حاجی راد