وحید فرهمندیان

وحید فرهمندیان

وحید فرهمندیان متولد سال 1368، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته انفورماتیک پزشکی از دانشگاه تربیت مدرس و مقطع کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار از دانشگاه ارومیه است. او بعنوان مدیر واحد مهندسی، مدیر فنی و مشاور با سازمان ها و شرکت ها همکاری میکند.

کتاب های وحید فرهمندیان

الگوهای طراحی در NET.


الگوهای طراحی در NET.