سجاد جلالی فر

سجاد جلالی فر

سجاد جلالی فر متولد سال 1366، دارای مدرک دکتری تخصصی مدیریت صنعتی، مدرس دانشگاه، مولف و فعال در حوزه ی صنعت است.

کتاب های سجاد جلالی فر