سید رضا روح الامینی

سید رضا روح الامینی

سید رضا روح الامینی متولد سال 1367، دارای مدرک دکتری در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار می باشد. از سال 1384 تا کنون در حوزه های مرتبط با  ICT و شبکه و امنیت شبکه فعالیت می کند. او دارای مدرک رسمی از مراکز معتبر همانند مایکروسافت ومیکروتیک بوده و در این سال ها توانسته است در کنار انجام و مشاوره پروژه های تخصصی حوزه شبکه و امنیت، در حوزه تدریس نیز فعال باشد.

کتاب های سید رضا روح الامینی

توسعه دهنده دیتابیس


اصول طراحی و مدیریت دیتاسنتر