خسرو سینا

خسرو سینا

خسرو سینا (متولد ۱۳۵۰ در مهاباد) نویسنده سینما، کارگردان تلویزیون و تئاتر است. دانش آموخته دکترای پژوهش هنر از دانشگاه هنر تهران است. در حال حاضر عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه کردستان است.

کتاب های خسرو سینا

هویت فرهنگی و سینمای کرد