روح الله عطایی

روح الله عطایی

روح اله عطایی ( -1362)، مترجم همزمان، کارشناس مترجمی زبان انگلیسی و کارشناس ارشد مطالعات ترجمه است. عطایی در حال حاضر دانشجوی دکتری رشته مدیریت رسانه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران است و حوزه پژوهشی مورد علاقه‌اش، مطالعات انتقادی مدیریت، تحلیل گفتمان انتقادی و مواجه میان زبان، گفتمان، مدیریت و رسانه است. کتاب‌های او عبارتند از:
1. گفتمان و مدیریت. نوشته گرلینده موتنر. ترجمه روح اله عطایی. لوگوس 1397.
2. استعاره در مدیریت: نظریه و روش. نوشته لوکاش سولکوفسکی و میخال خمیلنسکی. ترجمه روح اله عطایی. لوگوس 1398.
3. تحلیل گفتمان سازمانی، نوشته مارکو برتی. ترجمه روح اله عطایی. لوگوس 1399. (در حال ترجمه شدن)

کتاب های روح الله عطایی

استعاره در مدیریت


گفتمان و مدیریت