علی اسدی

علی اسدی

جامعه‌شناس، پژوهشگر و مترجم ایرانی (1314 - 1370) بود که از دانشگاه سوربون در رشتۀ جامعه‌شناسی دانشنامۀ دکتری گرفت. او از ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۴ش مدیر مرکز سنجش افکار و تحقیقات اجتماعی سازمان صدا و سیما بود و از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱مدیریت پژوهشکدۀ علوم ارتباطی و توسعۀ ایران را به‌عهده داشت. از آثار اوست: ترجمۀ مجموعۀ روش، اثر ادگار مورن، نویسنده و جامعه‌شناس فرانسوی، و از پیش‌گامان پژوهش در علوم میان‌رشته‌ای؛ ترجمۀ قدرت تلویزیون؛ ترجمۀ زوال تمدن سوداگری؛ مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی رسانه‌های همگانی؛ افکار عمومی و ارتباطات.

کتاب های علی اسدی

صدایی که شنیده نشد