جوآن بیسچوف

جوآن بیسچوف

جوآن بیسچوف یک جایزه کارول و سه بار فینالیست جایزه کریستی شده است، داستان های عمیق لایه ای می نویسد که ریسمان های قلب خواننده را به خود جذب می کند. او با همسر و سه فرزندش در کوه های کالیفرنیای جنوبی زندگی می کند

کتاب های جوآن بیسچوف

این آسمان آرام