احمدعلی یوسفی

احمدعلی یوسفی

در سال 1339 در لاهیجان بدنیا آمذم .در سال 1358 در رشته فيزيك و رياضي فارغ التحصيل، و وارد دانشگاه شدم. همزمان  با انقلاب فرهنگي و تعطيلي دانشگاه به حوزة علميه قم و مشغول تحصيل شدم در سال 1367 سطح را به پايان رسانده و بعد از اتمام جنگ تحميلي و فراغت از آن همزمان با ادامه تحصيل در دروس حوزوي در رشته اقتصاد مقطع كارشناسي را در دانشگاه مفيد در سال 1373 به اتمام رساندم. كارشناسي ارشد را در دانشگاه علامه طباطبايی در سال 1376 به پايان رساندم. در سال 1387 در رشتة فقه الاقتصاد دکتری (سطح چهار) را از حوزة علمیه قم اخذ نمودم. در سال 1389 به جهت برگزيده شدن كتاب نظام اقتصاد علوي در جشنوارة علمي فارابي به عضويت  بنياد ملي نخبگان در‌آمدم.

کتاب های احمدعلی یوسفی