بیانکا لمبلین

بیانکا لمبلین

بیانکا لمبلین (با نام دوشیزگی بیانکا بیننفلد) معلم فلسفه و فارغ‌التحصیل سوربون، بیش از پنج دهه از عمر خود را در حلقۀ نزدیکان سارتر و دوبوار گذراند و برای حدود یک سال عضوی از مثلث عشقی آن‌ها بود. وی پس از ازدواج با برنارد لمبلین که او هم از نزدیکان سارتر و دوبوار بود، نام خانوادگی خود را به لمبلین تغییر داد. بیانکا لمبلین پس از اینکه متوجه شد دوبوار شرحی تحریف‌شده از زندگی سه‌نفرۀ خودش، سارتر و او را منتشر کرده است، تصمیم گرفت در کتاب «رابطۀ ننگین» شرح واقعی ماجرای زندگی خود در کنار این دو بزرگ فلسفه را بنگارد.

کتاب های بیانکا لمبلین

رابطه ننگین