کایتلین ساینیو

کایتلین ساینیو

همچنین نویسنده 100 دانه برف برای قلاب بافی و 100 گل توری برای قلاب بافی است. او ابتدا به عنوان یک مهندس مکانیک آموزش دید، اما استعدادهای مهندسی خود را به طراحی قلاب بافی معطوف کرد و به ویژه بر روی دانه های برف، گل ها و دیگر الگوهای زیبای موجود در طبیعت تمرکز کرد. کیتلین در مارلبرو، ماساچوست زندگی می کند.

کتاب های کایتلین ساینیو

بافت انواع موتیف با قلاب