امین نظارات

امین نظارات

دکتر امین نظارات متولد سال 1359، مولف ایرانی می باشد.

کتاب های امین نظارات

تحلیل داده


رایانش ابری


واژه نامه کلان داده


رایانش ابری - اصول و مفاهیم


رایانش ابری