تاکو کاجیشما

تاکو کاجیشما

تاکو کاجیشما (1958)دارای مدرک دکترا از دانشگاه اوزاکا و استاد در همین دانشگاه می باشد.

کتاب های تاکو کاجیشما

دینامیک سیالات محاسباتی