جو فاستر

جو فاستر

جوزف ویلیام فاستر(Joseph William Foster) (زاده 18 مه 1935) بنیانگذار ریباک به همراه برادر بزرگترش جفری ویلیام فاستر (جف) است. او با پدربزرگش، جوزف ویلیام فاستر، همنام است. پدربزرگ فاستر موسس J.W. فاستر و پسران و پیشگام کفش دویدن میخ دار است.

کتاب های جو فاستر

کفش ساز