سعید قره یالی

سعید قره یالی

سید سعید قره یالی متولد ۱۳۷۲ و ساکن شاهین شهر ، دارای دو مدرک کارشناسی ارشد مکانیک انرژی تجدید پذیر و ارشد دوم مدیریت کسب و کار MBE است.

کتاب های سعید قره یالی